PRAVIDLA

Základní pravidla

COVID – v případě zrušení závodu bude startovné vráceno v plné výši. 

 1. Běh se řídí vybranými ustanoveními pravidel IAAF/Českého atletického svazu.
 2. Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pravidla a pokyny pořadatele.
 3. Dodržování pravidel bude kontrolováno po celou dobu závodu.
 4. Závod má 1 trať o délce 7,5 km.  
 5. Závod má vypsané 6 kategorií. Ocenění budou první tři muži ve věkové kategorii do 35 let, 35-45 let a nad 45 let. A první tři ženy ve věkové kategorii do 40 let, 35-45 let a nad 45 let.
 6. Běh se psem povolen.

Registrace

 1. Registrací na závod účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů a s pravidly závodu. K ochraně osobních údajů viz. níže.
 2. Registrace je možná prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách nebo v den závodu vyplněním písemné přihlášky na místě,  kde se budou závodníkům vydávat čísla.
 3. Registrace je platná až po zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí připsání startovného na účet pořadatele v plné výši, případně platba hotově v místě startu závodu.
 4. V případě odhlášení ze závodů se zaplacené startovné nevrací.

Omezení závodníků

 1. Závod je otevřen pro veřejnost a může se ho zúčastnit každý sportovec s přihlédnutím ke svým schopnostem a zdravotnímu stavu – viz text níže.

Zdravotní stav

 1. Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí, je si vědom svého zdravotního stavu, který mu musí umožňovat bezpečně uběhnout plánovanou vzdálenost.

Prezentace

 1. Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí, je si vědom svého zdravotního stavu, který mu musí umožňovat bezpečně uběhnout plánovanou vzdálenost.
 2. Při prezentaci obdržíte startovní číslo s čipem, který si připevníte na nohu. Čip je nutné po doběhu vrátit! (V případě ztráty čipu se hradí pořadateli poplatek 500 Kč.)

Startovní číslo a časomíra

 1. Startovní číslo umístěte na přední stranu dresu, nejlépe na hrudník. Startovní číslo musí být viditelné po celou dobu závodu.
 2. Čas je měřen pomocí čipové časomíry.
 3. Pokud odstoupíte z jakýchkoliv důvodů nebo ztratíte startovní číslo, nahlašte bezodkladně své startovní číslo časoměřičům a pořadateli.
 4. V případě ztráty čipu se hradí pořadateli poplatek 500 Kč.

Start a cíl

 1. Prostor startu a cíle je v areálu hřiště TJ SOKOL STUPNO.

Zázemí

 1. Zázemí se nachází v areálu sportovního klubu TJ Sokol Stupno a jeho přilehlém okolí. Nacházejí se zde toalety, šatny a občerstvení (Sokolka). Parkování vozidel bude možné v areálu nebo jeho nejbližším okolí.

Trasa závodu

 1. Mapa trasy závodu je uvedena na webových stránkách závodu.

Zdravotní informace

 1. Na rubovou stranu svého startovního čísla napište případné léky, na které jste alergičtí, a uveďte případně jméno a telefon kontaktní osoby, kterou máme kontaktovat v případě zranění nebo zdravotních komplikací.
 2. V prostoru startu a cíle bude přítomen zdravotník pro ošetření drobných zranění a poskytnutí první pomoci.
 3. Pokud jste po nemoci nebo se necítíte dobře, závodu se raději neúčastněte. Nehazardujte s vlastním zdravím.

Výsledky

 1. Po doběhnutí a zpracování údajů z časomíry výsledky budou v co nejkratším čase uveřejněny na webových stránkách závodu. Pokud najdete ve výsledcích chybu, kontaktujte nás neprodleně e-mailem na zavod@behstupno.cz.

Ochrana osobních údajů

 1. Registrací účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v přihlášce pořadateli.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastnic a účastníků při organizaci závodu (prezence, přidělování startovních čísel, měření času), vyhodnocení jeho výsledků a informování o dalších ročnících závodu, případně i jiných aktivitách pořadatele. Zpracovávání bude probíhat po dobu 2 let od udělení souhlasu.
 3. Registrací bere účastník na vědomí, že má právo souhlas se zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu pořadateli. Současně bere na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.
 4. Veškeré obrazové záznamy podobizny účastníků pořízené v souvislosti se závodem mohou být použity k propagací závodu nebo pořadatele bez jakéhokoli nároku účastníků na jakoukoli odměnu. V případě žádosti o stažení materiálu s podobiznou se prosím obraťte na pořadatele e-mailem.

Ostatní

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 2. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.

Respektujte pokyny organizátorů závodu, závoďte dle pravidel fair play.

Děkujeme a hodně štěstí!